بررسی عوامل موثر بر میزان افسردگی افراد با استفاده از روش های داده کاوی (مطالعه موردی شهروندان شهر همدان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 941

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITCOMP02_052

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

میزان افسردگی افراد یک جامعه تاثیر بسزایی در موفقیت یا عدم موفقیت کلی آن جامعه دارد. افسردگی می تواند بیشتر جوانب زندگی افراد از جمله سلامت جسمانی را هم تحت تاثیر قرار دهد. در این تحقیق یک مطالعه موردی بر روی حدود 400 نفر از شهروندان شهر همدان انجام شده است. ابتدا عواملی که می توانند بیشترین تاثیر را بر میزان افسردگی افراد بگذارند شناسایی شده اند، سپس مقادیر کمی و یا کیفی این عوامل و همچنین میزان افسردگی افراد از طریق توزیع پرسشنامه بین افراد جامعه جمع آوری شده است که به عنوان داده خام در داده کاوی به کار گرفته می شود. در ادامه با استفاده از مفاهیم داده کاوی، جهت تعیین الگوهای موجود و تعیین کننده در میزان افسردگی افراد، اطلاعات موجود برای تحلیل های بعدی پیش پردازش شده و در نهایت طی آموزش شبکه، تحلیل های تخصصی به کمک شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، درخت تصمیم گیر، درخت چید و الگوریتم رافست انجام شده است و بهترین قوانین استخراج شده است و دقت نتایج در هریک بررسی گردیده است.

نویسندگان

سهیلا ملک پور

گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران.

منصور اسماعیل پور

گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران.