استراتژی کم آبیاری، راهکاری مناسب جهت حفاظت منابع آب کشاورزی مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 686

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AETCONF05_043

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر، در راستای ارایه راهکاری عملی جهت مدیریت منابع آبی شبکه آبیاری دشت قزوین، به بررسی آثار مختلف استراتژی کم آبیاری بر اساس تکنیک کم آبیاری 5 درصد به صورت یکسان در مراحل رشد چهارگانه و نیز به صورت مجزا و در مراحلی از رشد محصول که کمترین حساسیت را نسبت به تنش آبی دارند، بر الگوی کشت، حجم آب مصرفی و درآمد خالص مزرعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در محیط نرمافزاری GAMS میپردازد. آمار و اطلاعات لازم به کمک تکمیل پرسشنامه از 144 نفر از کشاورزان، بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای در سال زراعی 1393-94 جمعآوری شد. نتایج نشان داد که کم آبیاری در مراحلی از رشد محصولات بهصورت گندم16، جو16، ذرت علوفه ای16، ذرت دانهای16 و چغندر11 بهصورت %5 کمآبیاری در مرحله رسیدن اعمال و در یونجه 1 به صورت %5 کم آبیاری در مرحله رشد رویشی، نسبت به اعمال کم آبیاری 5 درصد به صورت یکسان در مراحل رشد، علا رغم صرفه جویی در مصرف آب، باعث افزایش درآمد مزرعه نیز شده است.

کلیدواژه ها:

استراتژی کم آبیاری ، مدیریت تقاضا ، آب ، برنامه ریزی ریاضی مثبت

نویسندگان

محمدعلی اسعدی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

صادق خلیلیان

دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

سیدحبیب اله موسوی

استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس