بررسی برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در اثر کاربرد کوتاه مدت لجن فاضلاب شهری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 650

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_034

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با توجه به رشد جمعیت و تولید روز افزون ضایعات پسماندشهری مخاطرات زیست محیطی این ضایعات یکی از مهمترین چالش های امروزی اکثر شهرهاست، مطمین ترین راه پیشگیری از انباشته شدن این مواد، افزودن آن به زمینهای کشاورزی است. لجن فاضلاب مقدار نسبتا زیادی املاح دارد که بر خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر در خاک تاثیر میگذارد و در صورت استفاده بهینه می تواند به عنوان یک کود ارزان قیمت مورد استفاده قرار گیردهدف از این پژوهش بررسی اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک می باشداین تحقیق درگلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با پنج سطح لجن فاضلاب شامل تیمار شاهد )بدون لجن( ، 25 ،50 ،75 و 100 تن در هکتار، در چهار تکرار و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر گیاه کاهو اجرا گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از لجن فاضلاب سبب افزایش معنیدار ظرفیت تبادل کاتیونی، غلظت عناصر پرمصرف Ca ،Mg و سدیم و کلر محلول خاک نسبت به تیمار شاهد گردید. بیشترین مقدار برای خواص شیمیایی نیز در تیمار 100 تن در هکتار لجن فاضلاب به دست آمد.

نویسندگان

افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان

نسترن سهرابی

دانش آموخته علوم و مهندسی خاک، دانشگاه لرستان

محمد فیضیان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان

عباس ملکی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان