بررسی اثر تنظیم کننده رشد گیاهی بر میزان کالوس زایی برگ گیاه نعناع menthe arvensis

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 505

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AASCONFERENCE02_017

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

نعناع با نام علمی Mentha arvensis L یکی از گیاهان دارویی مهمی است که استفاده های دارویی زیادی دارد. در این پژوهش میزان تولید کالوس از نمونه های برگی در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ (MS) حاوی سطوح مختلف هورمون های گیاهی شامل اکسین (2,4- D) و سایتوکنین (BAP)، بررسی شد. براساس نتایج بدست آمده از این آزمایش بیشترین درصد کال زایی (100%) در محیط 2,4-D به تنهایی و یا در ترکیب با سایتوکنین ها صورت گرفت. درصد کال زایی در نمونه شاهد و سایتوکنین ها صفر بود. بیشترین میزان وزن تر در تیمار هورمونی 2,4-D به تنهایی با غلظت 0/5 میلی گرم در لیتر (3/56 گرم) و بیشترین وزن خشک در محیط کال زایی، غلظت 0/5 و 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D ؛ (1/88 و 1/74 گرم ) مشاهده شد.

نویسندگان

زهرا امینی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

علیرضا اطمینان

گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

اردشیر قادری

عضو هیات علمی پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی