تفسیرو بررسی مسیولیت پزشکی جراحان زیبایی در حقوق ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLSCONF01_171

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

علم پزشکی به علت طبیعت و ذات آن، ناقص بوده و تقصیر پزشک در پاره ای موارد باعث عدم موفقیت در اعمال جراحی می شود. بنابر این متضرر شدن بیماران، امری محتمل و قابل انتظار است. با توجه به تاکید قانون گذار نسبت به لزوم جبران ضرر و حمایت از حق بیمار و زیان دیده از یک سو و لزوم امنیت شغلی و آرامش خاطر پزشکان از سوی دیگر ، بررسی و تحلیل مبانیمسیولیت مدنی پزشکان را امری ضروری می نماید، چرا که مسیولیت پزشکی از جمله مسیولیت هایی است که با بزرگترین و با ارزشترین دارایی هر انسان در ارتباط است. بنابرین در تمامی نظام های حقوقی با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران پزشک در برابر ضررهایی که ناشی از عدم حذاقت علمی و یا عملی و یا تقصیر پزشک می باشد و ضررهایی که بدون اذن بیمار بر وی وارد آورده است مسیول می باشد و در صورت ورود خسارت باید آن را جبران کند. با توجه به ناتوانی اکثر بیماران در اثبات تقصیر پزشک، چنانچه مسیولیت مدنی پزشک به حوزه تقصیر محدود شود، حقوق بسیاری از آنان پایمال خواهد شد. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی به موضوع مسیولیت مدنی جراحان زیبایی در حقوق ایران پرداخته است، با انجام تحقیقات و مطالعات در این حوزه تلاش داشته تا مفهوم و عوامل و ارکان مسیولیت پزشکان و جراحان و چگونگی تحقق مسیولیت جراحان و آثار این مسیولیت را مورد بررسی قرار دهد.

نویسندگان

مهسا خادم عربباغی

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، اردبیل ، ایران

یوسف مولایی

گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، اردبیل ، ایران