مدل سازی کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی با استفاده GIS مطالعه موردی: دشت قایم شهر- جویبار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCONF02_011

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت قایم شهر جویبار توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی می باشد. به این منظور از داده های جمع آوری شده کیفیت آب 28 حلقه چاهمربوط به شهریور سال 92 شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات حل شده، pH ، کلرید، سدیم و نسبت جذبی سدیماستفاده شد. ابتدا نقشه کیفی هر یک از پارامترها با روش میان یابی رسم شد، سپس نقشه پهنه بندی کیفیپارامترهای نامبرده با استفاده از رهنمودهای تفسیر کیفیت آب ارایه شده توسط کمیته مشاوران دانشگاه کالیفرنیا (974)1) تهیه و درنهایت این نقشه ها با تکنیک محاسبات رستری با یکدیگر ترکیب و محدوده موردمطالعه به سه ناحیه باکیفیت خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. همچنین نتایج نشان می دهد نواحی با آب زیرزمینی خوب، متوسط و ضعیف به ترتیب 49،35 و 16 درصد از کل منطقه را تشکیل می دهند. ارزیابی ها حاکی از مناسب بودن کیفیت آب زیرزمینی در مناطق جنوبی دشت قایم شهر جویبار جهت مصارف کشاورزی است و به سمت شمال دشت از کیفیت آب کاسته می شود.آب کاسته می شود

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هوشنگ خیری

استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

قاسم عسکری

استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان