بررسی عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

365

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEITS01_139

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

در دهه اخیر با توجه به اهمیت مشترک در محیط آنلاین، ایجاد وفاداری، چالش مطرح در تمام فروشگاه های الکترونیکی است. وفاداری الکترونیکی به حمایت ثابت و پایدار مشتریان الکترونیکی اشاره داشته و سعی در پرداختن به موضوع وفاداری در محیط های الکترونیکی دارد. این واژه نتیجه ترکیب دو حوزه فناوری اطلاعات در فضای اینترنت و مفهوم وفاداری در مباحث رفتاری است که مطالعه آن مستلزم توجه همزمان به هر دو حوزه می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند شکل گیری وفاداری الکترونیکی مشتریان فروشگاه های الکترونیکی می باشد که در این الگو فرآیند وفاداری الکترونیکی به سه فاز شناخت، اثرگذاری و عمل تقسیم شده است و با تکیه بر تیوری های مطرح در زمینه وفاداری به برند به ارایه مدل مفهومی از وفاداری الکترونیک می پردازد.

نویسندگان

رسولحسینی نژاد
رسول حسینی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه فناوری اطلاعات، شیراز، ایران

امیررضااستخریان
امیررضا استخریان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه فناوری اطلاعات، شیراز، ایران،