CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه

عنوان مقاله: اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه
شناسه (COI) مقاله: JR_EMA-3-1_026
منتشر شده در شماره 1 دوره 3 فصل بهار در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسنا بردباربابلی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)، موسسه آموزش عالی راه دانش بابل، مازندران، ایران
محمدتقی گیلک حکیم آبادی - دانیشار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
احمد جعفری صمیمی - استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای درحال توسعه می باشد. بر این اساس، کشورها بر اساس میزان درآمد متوسط و متوسط رو به پایین انتخاب شده اند. در این پژوهش برای دستیابی به داده های ضریب هوشی کشورها از مطالعات لین و وان هانن در سال 2012 استفاده شده است. در نتیجه برای سنجش توسعه ی مالی از شاخص های اعتبار بخش خصوصی و دارایی بانکی به صورت میانگین دوره ی زمانی 2012-1990 استفاده شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع کاربردی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری این پژوهش روش حداقل مربعات وزنی و نرم افزار اقتصاد سنجی مورد استفاده ایویوز است. یافته ها حاکی از آن است که ضریب هوشی کشورهای درحال توسعه بر توسعه مالی آنها اثر مثبت و معناداری دارد به طوری که سیاست گذاران و دولت مردان با اتکا بر این نتایج می توانند در مورد ارتقاء سطح اقتصادی و توسعه ی مالی کشور دانش بیشتری کسب نموده ودر تصمیمات اقتصادی خود لحاظ نمایند و با بهبود شرایط محیطی زمینه ی رشد و شکوفایی استعدادها را فراهم آورند که به نوبه ی خود افزایش هوش افراد جامعه را در پی دارد. همچنین با ایجاد شرایط مناسب برای نخبگان کشور موجب ماندن این افراد در کشور خود شده تا از شرایط موجود بهترین استفاده را ببرند و به کشورهای دیگر مهاجرت نکنند که در نهایت می تواند به پیشرفت سطح فردی و ملی جامعه منجر شود.

کلمات کلیدی:
توسعه ی مالی، سرمایه انسانی، ضریب هوشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/685546/