برآورد کشش های تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل AIDS

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 602

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-8-27_009

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات تعرفه و درآمد بیشتر می باشد به این منظور این تحقیق به دنیال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است این مقاله روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350تا1380 به کار گرفته شد یکی از نتایج این مقاله این است که خدمات درمانی برای همه گروه های درآمدی یک کالای ضروری می باشد همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروه های کم درآمد درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب 0/52-و0/53-و0/62 برآورد شد این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد

کلیدواژه ها:

کشش قیمتی تقاضا ، کشش درآمدی تقاضا ، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل

نویسندگان

علیرضا شکیبایی

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمیدرضا حری

مربیان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فاطمه ایرانی کرمانی

مربیان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان