رایانش ابری در مراکز اطلاع رسانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE03_239

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه:(Cloud Computing) مدل رایانشی بر پایه ی شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می کند. رایانش ابری از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده است. ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه ای از شبکه های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می افتد اطلاع دقیقی ندارد (مانند داخل ابر) در نمودارهای شبکه های رایانه ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه ی اینترنت استفاده می شود روش:در این مقاله از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده و با توجه به گرایش به عملی بودن، کاربرد فوری و تاکید در حل مسایل واقعی، از نوع پژوهش کاربردی است و هدف از آن ایجاد مهارتهای نو یا رویکردهای جدید است که به حل مسایل با کاربرد مستقیم نظر دارد. نتایج: رایانش ابری در مراکز اطلاع نشان میدهد که درمعماری سرویس گرا، اطلاعات بکاربرده شده، کاهش می یابد به علت تکنولوژی بالادر ارایه خدمات به کاربرو باعث انعطاف پذیری زیاد، کاهش کل هزینه مالکیت، در سرویس های تقاضا و بسیاری چیزهای دیگر میگردد. امروه بازار رقابتی جهانی در شرکت ها باید توام با نوآوری و دریافت بیشترمنابع منجر به موفقیت می گردد. نسل بعدی سیستم عامل زیرساخت های رایانش ابری هستند است که می تواند ارزش فوق العاده ای را در سخت افزارو نرم افزارها به وجود می آورند که در مراکز اطلاع رسانی حایز اهمیت است.

نویسندگان

مهدیه خزانه ها

دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی -

مهدی عبدی

کارشناس ارشد آمار وریاضی

فاطمه معتمدی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان