بررسی اثر سرعت بر انتقال جرم در پیل سوختی اسید فسفریک در شرایط بهینه عملکرد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CHCONF04_326

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این کار، مدل سه بعدی برای یک نیم پیل سوختی کاتدی اسید فسفریک توسعه داده شده، که شاملکانال جریان گازی، لایه نفوذ گازی کاتدی، لایه کاتالیست کاتدی و غشا است. این مدل دربردارندهانتقال جرم در کانال جریان گازی، لایه نفوذ گازی و کاتالیست، واکنش الکتروشیمیایی در لایه هاینفوذ گازی و کاتالیستی و انتقال بار در لایه نفوذ گازی کاتدی، لایه کاتالیست کاتدی و غشا است. اینمعادلات حاکم با روش المان محدود حل شدهاند. نشان داده شد که تاثیر افزایش سرعت تا چه حدمی تواند موثر واقع شود و در چه مناطقی میتواند مکانیسم غالب را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه ها:

پیل سوختی اسید فسفریک PAFC ، لایه نفوذ گازی ، gas diffusion layer روش المان محدود finite element method ، کانال جریان گازی

نویسندگان

مرصاد غنی پور

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

یزدان رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

منصور کلباسی

استاد تمام گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک) تهران، ایران