برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیشبینی تقاضای کارکنان در دانشگاه شیراز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 687

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMRH01_178

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

برنامه ریزی نیروی انسانی،یک فعالیت بین رشته ای است و به ترکیبی از مهارت های آماری، اقتصادی است و به ترکیبی ار مهارت های آماری،اقتصادی،روان شناسی،اجتماعی و دانش عملی مدیران و برنامه ریزان نیاز دارد. این فعالیت در واقع ساز و کاری ضروری برای مدیریت موثر و موفق است؛چرا که اولین کار در برنامه ریزی نیروی انسانی،تعیین تعداد و نوع افراد در مورد نیاز سازمان برای حال و پیش بینی آن برای آینده است. در این پژوهش ضمن بررسی کلی مفاهیم برنامه ریزی نیروی انسانی، به پیشینه این مبحث در ایران در قالب پژوهش های انجام شده ارایه شد. در نهایت با بررسی اطلاعات کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز در چهار سال گذشته، تعداد کارکنان مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف در سازمان ها را مشخص نموده و نهایتا پیشنهاداتی در رابطه با دو سوال پژوهش از دوجنبه تعداد دانشجویان به عنوان متغیر مستقل و تعداد کارکنان به عنوان متغیر وابسته اشاره شد و نهایتا با استفاده از مدل های رگرسیونی تعداد مورد نیاز پیشبینی گردید.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی نیروی انسانی ، دانشگاه شیراز

نویسندگان

مجتبی احسانی

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت موسسه فروردین قایمشهر، قایمشهر، ایران

راحیل قاسم آهنگری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قایمشهر