بررسی پارامتریک عملکرد سیستم نگهبان ترکیبی نیلینگ و دیوار دیافراگمی در نشست

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASGC01_221

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

با توسعه و گسترش شهرها نیاز به طبقات زیرزمین وپروژه های زیرزمینی افزایش یافته است همچنین پایداری خاک دراین پروژه هایکی از مسایل مهم مطرح میشود لذا شناسایی و اجرای روشهایی که به کمک آنها بتوان این مشکلات را تا حد امکان رفع نمود لازم و ضروری به نظر میرسد. درسالهای اخیر استفاده از سیستم ترکیبی مورد توجه قرار گرفته است که سازه ترکیبی کوبی میخ و دیوار دیافراگمی یکی از آنهاست و اهمیت این روش ترکیبی را میتوان به این صورت مطرح نمود که علاوه بر تامین پایداری کافی،تغییرشکلها را محدودترمیکند تا در محدوده مجاز قرار بگیرند در واقع زمانی استفاده از این سیستم ترکیبی مورد توجه قرار میگیرد که سیستم میخ کوبی به تنهایی جوابگو نباشد و جابجایی ها بیشتر از حد مجاز و یا پیش بینی شده باشند که میتوان به جای استفاده ی کامل از دیوار دیافراگمی برای جلوگیری از جابه جایی بیشتر از عمقی به بعد را با استفاده از سیستم دیوار دیافراگمی پایدار کرد و همچنین بااین کار درهزینه ها صرفه جویی میشود دراین پژوهش با استفاده از روش عددی اجزاء محدود در المان محدود افزار نرم PLAXIS رفتارگودمورد بررسی قرارمیگیرد

نویسندگان

مهرداد قاسمی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

کاظم برخورداری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

حمید مهرنهاد

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

محمد حاذقیان

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد