تحلیل آماری سیر تحول و زمینه های نشر کتاب ایران میان سال های ۱۳۵۸- ۱۳۸۷

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 508

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LIRJ-1-1_013

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

هدف بنیانی از انجام این پژوهش، بررسی تحلیلی وضعیت نشر کتاب در ایران میان سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷ و میزان مشارکت ناشران ایرانی در انتشار کتاب می باشد. در این پژوهش برای بررسی وضعیت نشر از روش اسنادی و کتابسنجی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل اطلاعات آماری تمامی کتاب های منتشر شده میان سال های ۱۳۵۸-۱۳۸۷ است؛ برای گرداوری اطلاعات از سیاهه وارسی و برای تحلیل های آماری از روش های آماری توصیفی شامل درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودارها برای توصیف مشخصه های کتاب ها و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. در جمع تعداد ۵۶۰۳۳۹ عنوان کتاب در طول دوره مورد بررسی عرضه شده است که از ۱۸۶۳ عنوان در سال ۱۳۵۸ به ۵۶۸۹۳ عنوان در سال ۱۳۸۷ رسیده است. به طور میانگین ۲۳% از جمع کتاب های منتشر شده را کتاب های ترجمه، ۷۷% تالیف، ۵۱% چاپ نخست و ۴۹% چاپ مجدد تشکیل دادند. همچنین، ۷۷% کتاب ها در تهران و تنها ۲۳% در دیگر شهرستان ها منتشر شده است. تعداد ناشران فعال رشد تقریبی ۱۰ درصدی را در این سال های تجربه کرده اند. قیمت کل کتاب های منتشر شده به طور متوسط از ۸۴ % رشد برخوردار بوده است. در جمع در تمام شاخص های نشر، جز برخی سال ها، همواره رشد وجود داشته است. کتاب های قلمرو دین بیشترین و کلیات کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. فرضیه نخست، در زمینه وجود رابطه میان میزان متوسط قیمت کتاب و میزان عرضه آن (شمارگان کل) و فرضیه دوم در پیوند با وجود رابطه میان تعداد ناشران فعال و میزان عرضه کتاب (شمارگان کل) هر سال با اطمینان ۹۹ % تایید گردید.

کلیدواژه ها:

نشر ، نشر کتاب ، نشر ایران ، تحلیل های آماری نشر ، نشر محلی ، صنعت نشر

نویسندگان

فهیمه باب الحوایجی

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

داریوش مطلبی

دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

نجلا حریری

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،

فرشاد مومنی

استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبایی