شناسایی و خالص سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قاین

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 853

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSW-28-5_012

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

مونتموریلونیت کانی غالب تشکیل دهنده بنتونیت است که در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد، اما وجود ناخالص ی های غیر از مونتموریلونیت موجب کاهش کیفیت آن می شود. هدف این پژوهش تعیین روشی مناسب جهت خالص سازی مونتموریلونیت از بنتونیت تولیدی معدن قاین بود. برای این منظور از ترکیبی از روش الک تر، استفاده از روش ته نشینی ذرات، سانتریفوژ و اولتراسونیک استفاده شد. کارایی رو ش خالص سازی با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس، تعیین اندازه ذرات، تبادل کاتیونی و نسبت شدت پیک کوارتز به مونتموریلونیت قبل و پس از خالص سازی تعیین شد . نتایج این مطالعه نشان داد که بکارگیری روش های مذکور برای تهیه ماده ای سرشار از مونتموریلونیت با اندازه ذرات کوچک تر از 2 میکرومتر مناسب است. کریستوبالیت تنها کانی بود که با وجود حذف مقدار زیادی از آن، هنوز به عنوان ناخالصی به همراه مونتموریلونیت باقی مانده است که احتمالا تن ها راه حذف کامل آن استفاده از روش های شیمیایی است. نتیجه این پژوهش نشان داد که با استفاده از روش های سریع و ارزان می توان بنتونیت را تا حد مناسبی خالص سازی کرد

نویسندگان

پریسا میرحسینی موسوی

دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا آستارایی

دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا کریمی

استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا کریمی

استاد گروه فارماکولوژی و سم شناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد