CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کارایی سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب سرباز محلول های آبی

عنوان مقاله: کارایی سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در جذب سرباز محلول های آبی
شناسه ملی مقاله: JR_JSW-28-4_016
منتشر شده در شماره 4 دوره 28 فصل در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمیدرضا رفیعی - دانش آموخته کارشناسی ارشد و گروه خاکشناسی، دانشکدهکشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران شیروانی - دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکدهکشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
طیبه بهزاد - استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
آلودگی زدایی آب های آلوده به فلزات سنگین، نیاز زیادی به توسعه جاذب های کارآمد برای این آلاینده ها ایجاد کرده است. این مطالعه، جذب سرب Pb بوسیله رس های سپیولیت Sep و بنتونیت Bent طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم CTMA+ برمید را گزارش می کند. رسهای طبیعی و اصلاح شده با کاتیون های آلی (رس های آلی ) با استفاده از روش های دستگاهی SEM و FTIR ،XRD ،XRF × مشخصه یابی شدند. مطالعات جذب سرب در سیستم بسته انجام شد و تاثیر پارامترهای زمان تماس و غلظت اولیه سرب بر جذب سرب بوسیله جاذب ها مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر جذب سرب بوسیله سپیولیت Sep سپیولیت اصلاح شده (CTMA-Sep) بنتونیت Bent و بنتونیت اصلاح شده (CTMA-Bent) به ترتیب 83/26، 71/36، 56/25 و 37mg g(-1) بدست آمد. مدل های لانگمویر و فروندلیچ بر داده های آزمایش جذب برازش داده شد. مدل فروندلیچ فرایند جذب سرب بوسیله جاذب ها را بهتر توصیف نمود. سرعت جذب سرب بوسیله رس های اصلاح شده آهسته تر از رس های طبیعیبدست آمد. سینتیک جذب سرب بوسیله جاذب ها با استفاده از مدلهای شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الوویچ و پخشیدگی درون ذره ای مورد بررسی قرار گرفت. فرایند جذب سرب بوسیله رس های آلی از مدل پخشیدگی درون ذره ای تبعیت نمود. مدلهای شبه مرتبه دوم و الوویچ به ترتیب داده های سینتیک جذب سرب بوسیله سپیولیت و بنتونیت طبیعی را بهتر توصیف نمودند. نتایج نشان داد که اصلاح سپیولیت و بنتونیت با سورفکتانت کات یونی CTMA سبب کاهش ظرفیت جذب آنها برای سرب می شود.

کلمات کلیدی:
جذب سرب، همدمای لانگمویر، سورفکتانت ستیل تری متیل آمونیوم، بنتونیت، سپیولیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/666613/