قدرت رسمی و شیوه های ابراز مقاومت در گفت وگوهای روزمره در یک چایخانه به شیوهتحلیل گفت وگوی انتقادی و نشانه شناسی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 375

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOCIAL-12-1_012

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش های تحلیل گفت وگوی انتقادی، نشانه شناسی و تحلیل مقوله پردازی عضویت، به دنبال تحلیل گفت وگوهای مشتریان چایخانه ای در شهر مشهد بوده ایم. دغدغه اصل آن بوده است که نشان دهیم چگونه این تعارض، در متن خاطره مشترک چند نفر از مشتریان از مواجه با قدرت رسمی، خود را نشان می دهد و چگونه در عرصه زیست جهان، مشاهده می شود این تحقیق به روش کیفی و طی سه ماه حضور محقق در میدان تحقیق و ضبط صوتی گفت و گوها و رونوشت برداری مطابق قواعد تحلیل گفت و گو است روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده و از چهار گروه اصلی حاضر در چایخانه، گفتگوی میان اعضای یکی از گروه ها که شامل بیان خاطره ای طنز آمیز از مواجهه با نمادهای قدرت رسمی است، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اعضای چایخانه با روش های غیر مستقیمی، نظیر کولونی شدن در میان گروه های خودی در جایی همچون چایخانه، در بیان طنزآمیز خاطره خود از مواجهه مستقیم با قدرت رسمی، نوعی بی تفاوتی اجتماعی را در مقابل افزایش فشار قدرت رسمی بر حوزه زندگی روزمره نشان می دهند همچنین تحلیل گفت و گوی انتقادی می تواند با بررسی دقیق و جزیی نگرانه چنین تعاملاتی در لحظات برخورد، بازنمایی روشنی از مکانیزم اعمال قدرت ارایه دهد و نشان دهد که چگوهه و به چه نحوی عرصه قدرت به عرصه عمومی اعمال سلطه می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسن چاوشیان

استادیار جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

علیرضا عزیزی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

نادر صنعتی

استادیار جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران