ارایه مدل جامع مدیریت فرآیند های کسب وکار: بهبود یا مهندسی مجدد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 695

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MACONF04_002

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در حدود چند دهه گذشته ،مدیریت فرآیند کسب و کار به عنوان یک نگرش مدیریت جدید مطرح شده استت و درحال حاضر به طور گسترده توسط سازمان هایی با هر اندازه و نوعی اجرا شده است تحقیقات صورت گرفته در آن حوزه ، منجر به ایجاد مجموعه ای از روش ها ، تکنیک ها ، ابزاری پشتیبانی طراحی و متدولوژی های مختلفی شده است با این حال متودولوژی های کنونی انعطاف پذیری لازم را ندارند و تمامی سه نیاز بهبود ، نوآوری و مدیریت فرایندها را توامان پاسخ نمیدهند، لذا اریه الگویی مناسب برای مدیریت جامع فرآیندهای کسب و کار که از توانایی بالایی برای شناسایی به موقع مشکلات در فرآیندها و کمک به اتخاذ سریع تصمیم درست جهت رفع آن مشکلات باشند روری است در این پژوهش ضمن برسی ادبیات حوزه های مدیریت فرآیند کسب و کار ، بهبود و مهندسی مجدد مدلی جامع جهت پاسخ گویی به این نیاز ارایه می کنیم

کلیدواژه ها:

مدیریت فرآیند های کسب و کار 1 ، بهبود فرآیند ، نوآوری فرآیند ها 2 ، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 3 ، باز طراحی

نویسندگان

سیدمحمدمسعود ناصریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان،

سیدمهدی گلستان هاشمی

عضو هیات علم دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان،

محسن چشمبراه

عضو هیات علم دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان،

بیژن خیام باشی

عضو هیات علم دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان،