CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی در فاز ساخت با رویکرد مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی)

عنوان مقاله: بررسی و اولویت بندی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی در فاز ساخت با رویکرد مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی)
شناسه (COI) مقاله: CCIVIL02_448
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدعلی فاتح - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران
علی رضا والی پور - استاد راهنما کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه در اکثر کشورهای جهان، محدویت منابع و رقابت برای کسب سود بیشتر، باعث اهمیت یافتن عوامل بروز ادعا در پروژهها گردیده است. لذا جلوگیری از تاخیر در بهره برداری از پروژه ها و زیان ذینفعان، شناسایی و جلوگیری از عوامل بروز ادعاضرورت پیدا می کند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل بروز تاخیر در پروژه های ساخت با رویکرد منابع انسانی می پردازد.هدف از اجرای این تحقیق، بررسی عللی از تاخیر در پروژه های ساخت می باشد که در اثر ضعف یا فقدان مدیریت منابعانسانی پدیدار می شود تا با ارایه پیشنهاداتی از بروز تاخیرات و ادعاهای ناشی از آن در پروژه های مشابه پیشگیری بعمل آید.با مطالعه موردی، عوامل بروز تاخیر، تهیه و در مصاحبه با خبرگان پروژه های ساخت ده مورد مهمتر برای تدوین پرسشنامهتعیین شد. پس از توزیع پرسشنامه، داده ها در تکنیک AHP و نرم افزارExpert choice تحلیل شد. معیارها برای سه گزینه کارفرما، مشاور و پیمانکار بصورت زوجی اولویت بندی شده و اعتبار داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دستآمده، وجود ارتباط معنی دار بین نحوه پرداخت ها و تاخیر اجرای پروژه را مورد تایید قرار داده و تاثیر عوامل انسانی کارفرمانسبت به پیمانکار را در بروز تاخیرات، بیش از عوامل دیگر نشان داد.

کلمات کلیدی:
تاخیرات پروژه ، پرسشنامه ، تکنیک AHP، مقایسه زوجی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/662421/