CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی توان ارزیابی تاب آوری محیطی شهری بر طبق چارچوب اجرایی هیوگو (مورد مطالعه: شهر اهواز)

عنوان مقاله: بررسی توان ارزیابی تاب آوری محیطی شهری بر طبق چارچوب اجرایی هیوگو (مورد مطالعه: شهر اهواز)
شناسه (COI) مقاله: HIAP03_106
منتشر شده در سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

هانیه مهرانپور - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه مدیریت محیط زیست، اهواز، ایران
لیلا ابراهیمی قوام آبادی - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت محیط زیست و HSE، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
بحران های جهان کنونی باعث ورود مبحث تاب آوری در حوزه مدیریت شهری ومدیریت بحران شده است و مدیران شهر، تاب آور ساختن جوامع را جایگزین کاهش آسیب پذیری در برنامه ریزی های شهری کرده اند. تاب آوری به دنبال ایجاد مقاومت و گذر موفق از هرگونه بحران چه قابل پیش بینی و چه غیر قابل پیش بینی بوده و بر تمامی جنبه های زندگی جوامع تاکید دارد. در شهر اهواز نیز تاب آور نمودن شهر می تواند راهی مناسب جهت کاهش آسیب پذیری جوامع شهر در برابر بحران های همچون ورود ریزگردها باشد. به منظور بهبود تاب آوری، ابتدا باید ارزیابی از وضعیت اولیه تاب آوری بر اساس شاخص ها در ابعاد مختلف تاب آوری داشته باشیم. پژوهش حاضر به منظور امکان سنجی، ارزیابی تاب آوری شهر اهواز در شاخص های محیطی بر طبق چارچوب اجرایی هیوگو انجام شده است. مطالعه حاضر بر مبنای مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان در حوزه مدیریت زیست محیطی شهری انجام گردیده و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در اجرای پایش در این شاخص ها، از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده ودر کل بعد محیطی در هر دو ویژگی خود نمره مطلوبی را در شهر اهواز کسب نکرده و نمی توان ارزیابی تاب آوری محیطی را در شهر اهواز به صورتی مناسب انجام داد.

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، چارچوب اجرایی هیوگو، تاب آوری، شاخص های محیطی، اهواز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/661868/