بررسی فقهی بعد رفتاری - شخصیتی مدیران حکومت دینی، در اقبال و ادبار مردم نسبت به دین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NHSC01_012

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

نحوه رفتار مدیران حکومتی می تواند تاثیرات چشم گیری را در رغبت و ایجاد انگیزه مردم نسبت به دینو عمل به مضامین آن تلقی شود. نگارندگان در این تحقیق در صدد تنقیح نقش مدیران حکومتی در خوشایندیو خوشایندی جامعه نسبت به دین می باشند. پس از تحقیق و بررسی این نتیجه حاصل هست که عواملیچون عدم فرهنگ سازی، بیماری روحی و جسمی، تجمل گرایی و دروغ گویی می توانند از مهمترین موانعدر بی رغبت افراد نسبت به دین شمرده شود.

نویسندگان

سیدمجتبی حسین نژاد

دانش آموخته پسا دکتری فقه و اصول، استادیار فقه و حقوق موسسه آموزش عالی پارسا