غذایی ترجیحی ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus در آب های خلیج فارس

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI04_031

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور بررسی رژیم غذایی ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus درآبهای ساحلی هرمزگان (خلیج فارس) میباشد. نمونه برداری طی یک دوره 14 ماهه از دیماه 1393 تا بهمن 1394 انجام شد. جهت بررسی شاخص های تغذیه ای در سارم دهان بزرگ ترجیح غذایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 422 نمونه ماهی 91 معده از نظر محتویات پر، 68 معده نیمه پر و 263 معده خالی بود. نتایج حاصل از بررسی ترجیح غذایی سارم دهان بزرگ نشان داد که ماهیان 98/7 درصد، سخت پوستان 4/4 درصد و نرمتنان 0/6 درصد از رژیم غذای آن را تشکیل می دهند. این نتایج نشان میدهد، که غذای اصلی ماهی سارم دهان بزرگ Scomberoides commersonnianus درآبهای ساحلی هرمزگان (خلیج فارس) ماهی موتو بوده و سایر گونه های مصرف شده در زمره غذای فرعی محسوب می شوند.

نویسندگان

لاله پریشانی حیدرپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس

مازیار یحیوی

دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس

عیسی کمالی

کارشناس شیلات، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس