CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد راهگزینی مارکف VAR-MS)

عنوان مقاله: تاثیر نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد راهگزینی مارکف VAR-MS)
شناسه (COI) مقاله: LEMCONF01_135
منتشر شده در کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدیحیی ابطحی - استاد یار، گروه اقتصاد، پردیس علوم و تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران -گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
حسین صابری زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، پردیس علوم و تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران -گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

خلاصه مقاله:
در مقاله حاضر به بررسی تاثیر نرخ ارز بر شاخصهای کلان اقتصادی در ایران پرداخته شد. با توجه به نتایج رویکرد راهگزینی مارکف VAR-MS نحوه اثرگذاری متغیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان (رشد اقتصاد ی، تورم و نقد ینگی) غیرخطی ارزیابی گردید. نتایج تحقیق حاکی از تبعیت مدلهای مربوطه در دو رژیم اقتصادی بالا و پایین است. با توجه به نتایج تحقیق در حالت رژیم یک که مصادف با رشد اقتصادی پایین، نقدینگی پایین و تورم پایین است بیشترین تاثیر را متغیر نرخ ارز بر متغیر رشد اقتصادی با 99/0 واحد متغیر نقدینگی با 5/0 واحد و تورم با 42/0 واحد داشته است. در نتیجه میتوان بیان داشت نرخ ارز در رژیم یک بر متغیرهای حقیقی(رشد اقصادی) نسبت به متغیر قیمتی (تورم و نقدینگی) بیشترین تاثیر را داشته است.همچنین در رژیم دو که مصادف با رشد اقتصادی بالا، نقدینگی بالا و تورم بالا است بیشترین تاثیر را متغیر نرخ ارز بر نقدینگیبا 92/0 واحد، تورم با 75/0 واحد و رشد اقتصادی با 064/0 -واحد، داشته است. در نتیجه میتوان بیان داشت نرخ ارز در رژیمدو بر متغیرهای قیمتی (تورم و نقدینگی) نسبت به متغیر مقداری (رشد اقصادی) تاثیر بیشتری داشته است.

کلمات کلیدی:
نقدينگي، تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي، راهگزيني ماركف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/649811/