تاثیر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

760

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_187

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

زنجیره تامین سبز نوعی زنجیره تامین است که در آن الزامات زیست محیطی رعایت می شود و محصولات پس ازعمر مفید به زنجیره تامین بر می گردند که هدف اصلی آن کاهش آلودگی های زیست محیطی از بالادست تا پایین-دست زنجیره تامین می باشد. در این تحقیق تلاش می شود به بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر رویعملکرد شرکت ها پرداخته شود انتظار می رود تا مدیریت زنجیره تامین سبز باعث افزایش ارزش افزوده در بلندمدت برای سازمان شده و عملکرد سازمان را بهتر نماید. برای تعیین رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز وعملکرد شرکت ها در این تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای این مهم ازاطلاعات مربوط به 237 نفر استفاده شد . نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر گذاری مدیریت زنجیره تامین سبز برروی عملکرد زیست محیطی، عملکرد عملیاتی و فرآیندهای داخلی و عملکرد مشتری محوری و اجتماعی می باشداما این اثر گذاری بر روی عملکرد اقتصادی رد شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وحیدبرادران
وحید برادران

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

ابراهیممحمدی پیرلر
ابراهیم محمدی پیرلر

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

حسینآقایی عطا
حسین آقایی عطا

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران

مجتبیخیری نژاد
مجتبی خیری نژاد

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران، ایران