مدیریت ارزش کسب شده در پروژه با در نظر گرفتن هزینههای واقعی فازی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 537

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0665

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

مدیریت صحیح ارزش کسب شده وابسته به دستیابی به اطلاعات دقیق و کامل از پیشرفت اجرایی پروژه ومقایسهی این اطلاعات با برنامهی پروژه جهت محاسبهی مغایرتها، شاخصهای عملکرد و برآوردهای زمانی و هزینهای است، اما لزوما این اطلاعات در تمامی پروژهها و در تمام طول پروژه به صورت قطعی در دسترس نمیباشند. در این مقالهروشی تکمیلی برای مدیریت ارزش کسب شده در شرایطی که هزینهی واقعی و پیشرفت پروژه عدم قطعیت دارند ارایه شده است. در این روش با استفاده از اصول فازی، مقادیر قابلیتهای اطمینان هزینههای واقعی و درصدهای پیشرفت بهاعدادی فازی تبدیل میشوند. در نتیجه ارزش کسب شده و هزینه واقعی نیز به اعدادی فازی تبدیل شده و عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه در محاسبات شاخصها، برآوردها و بررسی وضعیت پروژه در نظر گرفته شده و امکان تحلیل واقعیتر وضعیت پروژه فراهم میشود.

نویسندگان

محسن سلیمی

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم

خدیجه حسنلو

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم

لیلا مسلمی نایینی

دانشکده طراحی، معماری و ساخت دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا