نقش فرهنگ کار و کارآفرینی در توسعه استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIOC01_038

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

عده ای شالوده کار را در عصر صنعت استخدام و در عصر فرا صنعتی کارآفرینی معرفی می کنند . در جهان وجه مشترک و بستر تمام تعاریف ، تفاسیر و ابعاد مختلف کارآفرینی منحصر به کار و فعالیت می شود به عبارت دیگر تا کنون کارآفرینی در جهان فقط در حوزه کسب و کار وآن هم فقط در بعد اقتصادی و صنعتی مطرح بوده است. کارآفرینی مفهوم نسبتا جدیدی است که در دو دهه اخیر وارد فرهنگ و جامعه ایران شده است. کارآفرینی نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه یافته داشته است . آقای ژوزف شو مپیتر که از او به عنوان پدر علم کارآفرینی یاد می شود ، کارآفرینی را موتور محرک کشورهای توسعه یافته می داند. کارآفرینی علیرغم اینکه متاسفانه بسیاری آن را با اشتغال زایی مترادف می گیرند، اما یک مفهوم بسیار گسترده است که از جنبه های شخصی و روانشناختی تا جنبه های اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. در کشورما همزمان با آموزش مفهوم کارآفرینی در دانشگاه ها، مفهوم اقتصادی آن در جامعه و صنایع کشور قدرت گرفت و دولت مردان نیز آن را به عنوان داروی درمان و علاج تب بیکاری در کشور تجویز کردند . در مقاله پیش رو با توضیح مفاهیم کار و کارآفرینی به یکی از جنبه های مهم کارآفرینی یعنی خلاقیت پرداخته شده است . همچنین براساس یک تحقیق انجام شده در سطح استان خراسان جنوبی وضعیت کارآفرینی و خلاقیت و علاقمندی مردم به توسعه استان اندازگیری شده است . نتایج تحقیق نشان داد بیش از 60 درصد مردم استان تمایل به کارآفرینی دارند و درخصوص خلاقیت و در پاسخ به سوالاتی در این مورد نشان داد که با 30 درصد مردم استان در حوزه خلاقیت و ریسک پذیری مردم متوسطی هستند. و در خصوص سوالاتی درمورد نیاز به پیشرفت و توسعه با 40 درصد تمایل زیادی به پیشرفت داشته اند.

نویسندگان

سیدعلیرضا محمدزاده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نوراستان خراسان جنوبی

محبوبه فلاح

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران