پیش بینی مدیریت بحران براساس امید به زندگی در بین اعضای هلال احمر استان کرمانشاه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON07_169

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف پیش بینی مدیریت بحران براساس امید به زندگی در بین اعضای هلال احمر استان کرمانشاه انجام شد. روش این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی و همچنین از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق میدانی می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اعضای هلال احمر استان کرمانشاه تشکیل دادند که در سال 1395 در این سازمان به عنوان داوطلب و امدادگر مشغول به خدمت بوده و تعداد کل آنان 1877 نفر بود. نمونه آماری با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان وکرجسی با روش در دسترس به تعداد 320 نفر انتخاب شد. در این پژوهش برای سنجش امید به زندگی از پرسشنامه 12 سوالی اشنایدرو لوپز ) 2007 ( و مدیریت بحران از پرسشنامه 23 سوالی جهرمی ) 1390 ( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر امید به زندگی بر مدیریت بحران تاثیرگذار است و به میزان 66 درصد توانایی پیش بینی مدیریت بحران را در نزد اعضای هلال احمر استان کرمانشاه دارد.

نویسندگان

محنا ناصری

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

داود جعفری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

احمدعلی جدیدیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور