بررسی جنبه های مختلف بسته بندی و نقش تاثیرگذار آن درفروش محصولات تولیدی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,129

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF02_074

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

بسته بندی عبارت است از محافظی که سلامت کالای محتوی خود را از مرحله تولید تا مصرف حفظ نماید. اساسی ترین هدف بسته بند ی فراهم نمودن سالم ترین و اقتصادی ترین طریقه تحویل کالا از نقطه تولید به آخرین مصرف کننده می باشد. اهمیت بسته بندی تا آنجاست که بیشتر کارشناسان آن را جزیی از آمیخته بازاریابی می دانند. رواج سیستم سلف سرویس در فروشگاه ها باعث گرد ی ده بسته بند ی به عنوان یک فروشنده خاموش وظیفه جذب مشتری و انتقال اطلاعات محصول به مصرف کنندگان را بر عهده بگ ی رد. اهمیت طراحی بستهبندی و نقش بسته بندی به عنوان ابزاری جهت برقراری ارتباط با مصرف کننده و انتخاب مارک های تجاری دایما در حال رشد میباشد. جهت تحقق اهداف ارتباطی لازم است که اطلاعات کافی در رابطه روانشناسی مصرف کننده توسط تولید کنندگان کسب شود .این موضوع جهت درک واکنش مصرف کننده نسبت به بسته بندی کالای ضروری لازم است. بسته بندی محصولات نوع ی علم، هنر و تکنولوژی حمایت از محصولات درمقابل آلودگی و خطرات ناشی از حمل و نقل و ذخیره مناسب محصولات است . در حوزه بازار ی ابیبسته بندی یک روش جذاب جهت انتقال پیام در رابطه با محصول به مشتر یان م ی باشد. همچن ین ای ن امکان را فراهم م ی سازند که محصولات مختلف به صورت واحد و منسجم محافظت شوند . بنابرا ین لازم است که تلاش ها ی زی ادی در جهت افزا یش کارآ ییبستهبندی های صورت بگیرد. به همین دلیل است که رسانه های قدیمی نیز مسیر فعالیت خود را به سو ی تبلیغات در هنگام خر ی د سوق دادهاند. در پژوهش حاضر به بررسی جنبه های مختلف بسته بندی پرداخته شده است. از قبیل: اهمیت خصیصه های بسته بندی، نقش بستهبندی در تصمیم گیری خرید، طرح بسته بندی دستی، ادراک مشتری از بسته بندی، بسته بندی و خرید . همچنین سعی شده است اهمیت بسته بندی تا حدودی در جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان

مصطفی مهری تکمه

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت بهره وری موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

محمدحسین ابویی

استادیار دانشگاه یزد