انتقال حرارت معکوس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

637

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_301

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یک صفحه به ده قسمت مساوی تقسیم شده است. دو قسمت از این ده قسمت تحت شار حرارتی قرار گرفته است اما مقدار شار و نیز محل اعمال شار مجهول است. دمای دونقطه ی مشخص از این صفحه در بازه های زمانی مشخص اندازه گیری شده و معلوم می باشد. در این مقاله، با استفاده از انتقال حرارت معکوس و به کارگیری الگوریتم Particle swarm optimization روش بهینه سازی ازدحام ذرات و نیز کوپل نرم افزارهای MATLAB و Fluent محل اعمال و مقدار شار محاسبه شده است

کلیدواژه ها:

انتقال حرارت معکوس ، شار حرارتی ، روش بهینه سازی ازدحام ذرات

نویسندگان

محمدمتینبهزادی
محمدمتین بهزادی

گروه تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

امیربهمن آبادی
امیر بهمن آبادی

گروه تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

فرشادکوثری
فرشاد کوثری

استاد تمام دانشکده مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران