اثر انحراف محیط تابشی و صدور سطوح خاکستری بر روی انتقال حرارت جابجاییترکیبی از یک محفظه مربعی با سطوح متحرک آدیاباتیک بالا وپایین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 523

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_141

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در بسیاری از مواقع اثر تابش داخل محفظه ها شامل جابجایی در نظر گرفته نمی شود اما به دلیل کاربرد تابش در بسیاری از صنایع مانند طراحی راکتورهای هسته ای، کوره ها، خنک کننده های الکتریکی و کلکتورهای خورشیدی نیاز به بررسی دارد. در این مقاله انتقال حرارت جابجایی ترکیبی – تابش با دو سطح متحرک در جهات خلاف هم از محفظه مربعی با جریان آرام و محیط خاکستری جذبکننده، صادرکننده و منحرف شونده با انحراف ایزوترپیک به روش حجم محدود حل شده است.اثر انحراف در بازه ضخامت اپتیکی و اثر ضریب صدور بر روی انتقال حرارت، خطوط جریان و خطوط دما موردبررسی قرارگرفته است. مسیله تابش به روش طول های مجزا حل شده و ضریب جذب برابر 0/1 ثابت فرض شده است. در مسیله جابجایی به دلیل همبستگی میدان سرعت و فشار از روش سیمپلر و برای جداسازی ترم های ممنتوم و انرژی از روش توان پیرو استفاده شده است، مسیله به صورت غیریکنواخت و با ضریب تراکم 1/05 شبکه بندی شده است. اعداد پرانتل و ریلی به ترتیب 0/71 و 10(4) ثابت می باشند. در این مقاله خطوط جریان، خطوط همدما، نمودار سرعت، متوسط ناسلت روی دیواره و نمودار دما نیز مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

انتقال حرارت جابجایی ترکیبی ، تابش محیط تاثیرگذار ، روش طول های مجزا ، محفظه مربعی ، انحراف ایزوترپیک

نویسندگان

نعیم مهرجوی بزی نسب

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

سمیرا پایان

استادیار گروه مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران