تاثیر گاز بیاثر نیتروژن در خوراک ورودی بر روی بازده پروپان و گاز دو کربنه خروجی از راکتور فیشر- تروپش در ساختار راکتوری دو تایی راکتورهای ریفورمینگ متان با بخار آب و فیشر- تروپش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONF01_123

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک مدل یک بعدی برای راکتور فیشرتروپش در حالت غیرهمگن در نظر گرفته شده که با راکتورریفورمینگ متان با بخار آب کوپل شده است. در این ساختار، گاز سنتز خروجی از راکتور ریفورمینگ متان بابخار آب مستقیما وارد راکتور فیشر- تروپش شده و تبدیل به هیدروکربن های با ارزش می شود. در خوراکورودی به راکتور ریفورمینگ متان با بخار آب، گاز نیتروژن به عنوان گاز بی اثر وجود دارد که با تغییر درصدخوراک ورودی به این راکتور بازده محصولات خروجی از راکتور فیشر- تروپش تحت تاثیر قرار می گیرد. افزایش گاز بی اثر ورودی باعث افزایش میزان تبدیل متان و بخار آب ورودی در راکتور ریفورمینگ متان و علاوه بر آنباعث افزایش بازده پروپان خروجی از راکتور فیشر- تروپش می شود.

کلیدواژه ها:

بازده پروپان ، فیشر- تروپش ، ریفورمینگ متان با بخار آب ، میزان تبدیل بخار

نویسندگان

محمدعلی تورنگی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان

عباس قره قاشی

دانشجوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

فرهاد شهرکی

استاد، دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

کیانوش رزاقی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان