بررسی و تحلیل تغییر قبله

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,610

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPCONF02_181

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در آغاز اسلام پیامبر )ص( به سوی بیت المقدس نماز می خواندند؛ به طوری که کعبه هم در مسجدالحرام در همین راستا قرار می گرفت.از ابتدا کعبه قبله مسلمین بوده و به مصالحی به بیت المقدس قبله مسلمین گردیده بود. سرزنش یهودیان، امتحان مسلمانان، ایجاد انسجام بینمسلمانان و غیره موجب اعلان تغییر قبله از سوی خداوند گردید و خداوند با این تغییر، پیامبرش را تکریم و ملامت گران را اتمام حجت و نعمت نمود. آیات قرآن، روایات ایمه و دیدگاههای فقها بر موقتی بودن بیت المقدس به عنوان قبله و ضرورت تغییر قبله را با ادله مناسباظهار داشته اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تغییر قبله و دیدگاههای مختلف در باره این امر را بررسی کرده است

نویسندگان

مهدی خسرونژاد

کارشناس ارشد رشته الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل