CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پهنه بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه ای (ANP)

عنوان مقاله: پهنه بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه ای (ANP)
شناسه (COI) مقاله: JR_GEH-5-17_007
منتشر شده در شماره 17 دوره 5 فصل در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه وفادوست - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- کالبدی دانشگاه بیرجند
جواد میکانیکی - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند
علی اشرفی - دانشجوی دکتری سنجش ازدور و GIS دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
حفظ محیط زیست ازجمله ضرورت های توسعه پایدار، به ویژه توسعه پایدار روستایی، محسوب می شود.یکی از مسایلی که محیط زیست روستاها را تهدید می کند عدم توجه به نحوه جمع آوری و دفن زباله هادر محیط روستایی است. برای اطمینان از رعایت ضوابط محیط زیست و رعایت اهداف توسعه پایدار ونیز جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، پهنه بندی اراضی برای دفن بهداشتی زباله و دستیابی به اهدافتوسعه پایدار امری ضروری به نظر می رسد. این تحقیق سعی دارد اراضی شهرستان گناباد را برای دفنپسماند نقاط روستایی مورد بررسی قرار دهد. ازاینرو برای انجام این پژوهش مهمترین شاخص هایبکار گرفته شده جهت پهنه بندی عبارتند از: فاصله از منابع آب، پوشش گیاهی، بافت خاک، ارتفاع،شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله از نقاط جمعیتی. لایه ها و داده ها براساس فرآیند تحلیلشبکه ای (ANP) وزن دهی شده و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) محل های مناسبدفن پسماند سکونتگاه های روستایی مشخص گردید. روش تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی و بر مبنای هدف کاربردی و تحقیقاتی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی ومیدانی پیمایشی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد از بین 8 محل موجود دفن پسماند روستایی تنها 3 محل با معیارهای محیطی منطبق بوده و در پهنه کاملا مناسب قرار دارد و 1 محل در پهنهمناسب، 3 محل در پهنه نسبتا مناسب و 1 محل در پهنه نامناسب قرار دارد.

کلمات کلیدی:
پهنه بندی، دفن پسماند، توسعه پایدار، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرستان گناباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/629060/