CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مدل لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه کرمانشاه-غرب ایران

عنوان مقاله: بررسی مدل لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت منطقه کرمانشاه-غرب ایران
شناسه (COI) مقاله: PNUGEO10_156
منتشر شده در دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

نادره عامریان - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
رامین نیک روز - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
الهام شعبانی - گروه فیزیک زمین، موسسه ژیوفیزیک، دانشگاه تهران ،ایران

خلاصه مقاله:
در این مطالعه، گستره °45 تا °20/49 طول شرقی و°70/32 تا °36 عرض شمالی، برای بررسی لرزه زمین ساخت منطقه کرمانشاه-غرب ایران، انتخاب شده است. زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی از منابع مختلف گردآوری و پالایش شده و نتایج بررسی سازوکار کانونی زمین لرزه های با 5 MW≥در این منطقه، وجود مولفه غالب معکوس را برای اکثر این زمین لرزه ها نشان می دهد. منطقه مورد مطالعه، در زیر ایالت های لرزه زمین ساختی زاگرس شمالی و ایران مرکزی_غرب واقع شده است، لذا می توان الگوی لرزه زمینساختی حاکم بر منطقه را همان الگوی لرزه زمین-ساختی زیرایالت های مذکور در نظر گرفت. در این مطالعه پارامترهای لرزه خیزی در دو زیرایالت لرزه زمین ساختی زاگرس شمالی و ایران مرکزی_غرب با استفاده از روش کیکو و سلفول(1992) محاسبه شده است برای محاسبه دقیق تر این پارامترها، عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه ها و همچنین آستانه کامل بودن داده ها ، بررسی و مدنظر قرار گرفته شده است. در زیرایالت لرزه زمین ساختی زاگرس شمالی مقدار پارامترb-value برابر با 01/0±01/1، نرخ رویداد زمین لرزه λ، به ازای 3/4≤MW برابر با 62/0±89/15 و بیشینه بزرگی زمین لرزه قابل وقوع برابر با 19/0±34/7=MW، و در زیرایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی-غرب مقدار پارامتر b-value برابر با 04/0±80/0، نرخ رویداد زمین لرزه λ، به ازای 1/4≤MW برابر با 20/0±54/1 و بیشینه بزرگی زمین لرزه قابل وقوع برابر با 51/0±91/6=MW برآورد شده است.

کلمات کلیدی:
لرزه خیزی، لرزه زمین ساخت، سازوکارکانونی، آستانه کامل بودن داده ها، منطقه کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/621846/