CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد IDVR برای محدود کردن جریان خطای پاییندستی در شبکه توزیع

عنوان مقاله: کاربرد IDVR برای محدود کردن جریان خطای پاییندستی در شبکه توزیع
شناسه (COI) مقاله: COMCONF04_029
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

اصغر اسکندری - گروه مهندسی برق، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
مجید مرادلو - استادیار گروه برق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
ابوالفضل جلیلوند - دانشیار گروه برق، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله، قابلیت محدودسازی جریان خطای پاییندستی توسط IDVR بررسی میگردد. بازیابنده دینامیکی ولتاژ ( DVR (، یکی از ادوات Custom Power میباشد که قادر است علاوه بر جبران کمبود ولتاژ ) sag ( و بیشبود ولتاژ( swell (، عمل محدودسازی جریان خطای پاییندستی ) DFCL ( در شبکه توزیع را نیز انجام دهد. محدود بودن ظرفیت ذخیرهسازی انرژی در DVR و بهتبع آن محدود شدن دامنه جبران در کمبود ولتاژهای طولانی، یک عیب عمده DVR بهشمار میرود. لذا برای گسترش محدوده جبران در برخی از محیط های صنعتی، از یک بازیابنده دینامیکی ولتاژ بین خطی( IDVR ( با ساختار و مقادیر نامی مشخص برای جبران کمبود و بیشبود ولتاژ در دو فیدر مستقل استفاده میشود. بنابراین، با توجه به ساختار IDVR موجود، عملکرد محدود کنندگی جریان خطای پاییندستی نیز به مدهای کاری آن اضافهمی گردد. اساس کار IDVR ، تزریق و مبادله توان اکتیو بین فیدر سالم و فیدر معیوب توسط لینک DC مشترک میباشد. در محدودسازی جریان خطا توسط DVR ، ولتاژ تزریقی دامنه زیادی دارد که این موضوع باعث میشود که توان ظاهری DVR قابلملاحظه گردد در این مقاله، قابلیت ساختار IDVR در میزان محدودسازی جریان خطای پاییندستی و همچنین کاهش rating مربوط به DVR ها در اثر استفاده از این ساختار بررسی و تحلیل می گردد

کلمات کلیدی:
DVR ؛ IDVR ؛ DFCL ؛ Custom Power

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/608901/