CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نگاهی بر مهندسی نرم افزار قرن 20 و 21

عنوان مقاله: نگاهی بر مهندسی نرم افزار قرن 20 و 21
شناسه (COI) مقاله: COMPUTER03_001
منتشر شده در همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیما شریعتمداری - دانشجو دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

خلاصه مقاله:
جمله جرج سانتایانا میگوید، کسانی که نمیتوانند گذشته را به یاد بیارند محکوم به تکرار آن هستند، این جمله تنها 50 درصد درست است. گذشته شامل موفقیتهای تاریخی است . در یکی از حوزهها مانند مهندسی نرمافزار که به سرعت در حال گسترش است، این اتفاق زیاد میافتد. مطالعات گسترده بر روی بسیاری ازپروژههای نرمافزاری نشان میدهد که بسیاری از پروژههادر تکرار موفقیتهای گذشته با شکست مواجه شدند .این مقاله تلاش میکند تا حداقل برخی از تجارب اصلی مربوط به گذشته نرمافزار که به خوبی تکرار شده، و برخی که نمیشده را شناسایی کند. همچنین تلاش میکند تا پدیدههای اساسی موثر برتکامل شیوههای مهندسی نرمافزاررا شناسایی کند که حداقل کمک میکند که نویسنده بداند موضوع انتخابی چه بوده ودر کجا است . بخشی از جمله سانتایانا در مورد گذشته و آینده ممکن است بگوید، در عصری که در آن تغییرات سریع است، کسانی که گذشته را تکرارمیکنند به یک آینده تاریک محکوم میشوند. (فکرمیکنم در مورد دایناسورها،ودر مورد مدل بلوغ مهندسی نرمافزار صادق است.) این مقاله همچنین تلاش میکند تا برخی از منابع اصلی که برروی تغییرات در شیوههای مهندسی نرمافزار کهدردودهه آینده تاثیرمیگذاردرا شناسایی نموده، و برخی از استراتژیهای برای ارزیابی و تطبیق منابع تغییر را معرفی نماید. و همچنین در اولین گام به طور نسبی به سمت تشخیص مفاهیم اولیه مهندسی نرمافزار که به زمان وابسته نیستند و عدم تکرار آنها ریسکی نداره رو شناسایی میکنه و شرایطی که با گذاشت زمان تکرارآنهارا باعث افزایش ریسک میشودرا شناسایی مینماید.

کلمات کلیدی:
مهندسی نرمافزار، تاریخ نرمافزار، آینده نرمافزار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/605096/