شناسایی پتانسیل تعاونی های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه های تعاون با استفاده از تکنیکAHP

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RDS-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل تعاونی های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگرحوزه های تعاون است. اطلاعات لازم برای تحقیق در دو مرحله از طریق مطالعه های کتابخانه ای و بررسی های میدانی از طریق پرسش نامه گردآوری شده است، جامعه آماری تحقیق، کارشناسان شاغل در حوزه های مختلف تعاون در استان همدان است که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 55 نفر کارشناس نخبه و صاحب نظربه عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک پرسش نامه در سال 1392جمع آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)بررسی شد . طبق یافته های تحییق؛ مهم ترین معیار تعیین کننده سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تعاون سازگاری با پتانسیل های فیزیکی منطقه است، همچنین نتیجه های بررسی جایگاه تعاونی های کشاورزی از حیث پتانسیل سرمایه گذاری در مقایسه با دیگر حوزه ها نشان می دهد که تعاونی های کشاورزی پس از تعاونی های صنعتی در جایگاه دوم قراردارند

نویسندگان

مصطفی تیموری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه توسعه کشاورزی، تهران، ایران.

حسن ریحانی همدانی

کارشناس ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه پیام نور مرکز همدان.

محمد هادی حاجیان

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمود تیموری

دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.