فراخواندن مخاطبان ازسوی متن علمی عمومی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCCS-14-24_001

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396

چکیده مقاله:

این مقاله به مسیله عمومی کردن علم درمجله های علمی عمومی ایرانی می پردازد باانکه مدت زیادی است این قبیل مجله ها درایران منتشر میشوند اما هنوز به عنوان مقوله ای ارتباطاتی دراین حوزه موردمطالعه واقع نشده اند مقاله حاضر با توجه به نقش مجله های مذکور درانتشاراطلاعات و درک علمی درحوزه عمومی برزبان به کاررفته درتولید متون علمی عمومی ایرانی تمرکز و معیارهایی را برای مناسب کردن زبان این مجله ها درراستای افزایش درک عامه ازعلم شناسایی کرده است برای دستیایب به این معیارها ازمحتوای نظری دونظریه کنشگر شبکه و علم تعاملی استفاده شده و هفت معیار به دایره شناخت درامده است اهمیت این شناخت این معیارها درآن است که ابزاری را برای کاربرد در مجله های علمی عمومی به منظور ارایه روشهای ارتباطات موثر محتواهای علمی باعموم فراهم می کند دراین مقاله باتوضیح معیارهای زبان ایده ال یانگارش متون علمی عمومی روش برقراری ارتباطات عمومی علم موثر توضیح داده شده تا این معیارها ازوضعیت انتزاعی بیرون آمده و عملیاتی واجرایی شوند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حمید عبداللهیان

دانشیارعلوم ارتباطات دانشگاه تهران

زهرا اجاق

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران