CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی خطاهای روش تحقیق طرح های تحقیقاتی مصوب در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

عنوان مقاله: ارزیابی خطاهای روش تحقیق طرح های تحقیقاتی مصوب در معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-1_003
منتشر شده در شماره 1 دوره 13 فصل پاییز در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا زمانی - استاد گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
عباس زمانیان - استاد گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
محمد فلاح - استاد گروه انگل شناسی،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
حسین محجوب - استاد گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: طرح تحقیقاتی حاضر با هدف بررسی اهداف، فرضیات و روش تحقیق طرحهای تحقیقاتی مصوب تفویضی اختیار شده به واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1386 و ارایه راهکار جهت ارتقای کیفی آنها در آینده انجام گرفت. روشی کار: مطالعه به روش توصیفی - مقطعی در سال 1387 بر روی 95 پروپوزالی طرح های تحقیقاتی سال 1386 انجام و جهت بررسی از پرسشنامه خود ساخته ای که به تایید صاحب نظران دانشگاه رسیده بود، استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه برای هر طرح، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از نظر نوع مطالعه 62/1 درصد طرحها اپیدمیولوژی، 12/6 درصد بنیادی، 9/5 درصد کارآزمایی بالینی، 4/2 درصدتحقیقات در سیستم بهداشتی، 1/1 درصد تولیدی و 10/5 درصد هم از انواع دیگر بوده اند. در 63/2 درصد از طرحها نوع آزمون | آماری، 60 درصد روش تجزیه و تحلیل داده ها، 30/5 درصد موارد رعایت اخلاق در پژوهش و در 27/4 درصد روش کار با جزییات شرح داده نشده بودند. در 24/2 از طرحها نیز اهداف ویژه به درستی تنظیم نشده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مهمترین قسمت هر طرح تحقیقاتی بخش طراحی تحقیق است لذا بنظر میرسد پروپوزالهای ارایه شده به شورای پژوهشی دانشگاه بهتر است قبل از تصویب توسط کمیته ای از متخصصین آمار و روش تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند تا نواقص فوق که نتایج تحقیق را مخدوش می سازند به حداقل تقلیل یابند. بعلاوه معاونت محترم تحقیقات و فنآوری نیز در برگزاری کارگاهها و تنظیم جزوات آموزشی فعال تر از گذشته عمل نماید.

کلمات کلیدی:
طرحهاي تحقيقاتي مصوب، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي همدان، خطاهاي روش تحقيق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600745/