CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین عوامل خطر ساز دیابت بارداری در جمعیت روستایی استان همدان در سال 1389 :یک مطالعه مورد-شاهدی

عنوان مقاله: تعیین عوامل خطر ساز دیابت بارداری در جمعیت روستایی استان همدان در سال 1389 :یک مطالعه مورد-شاهدی
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-13-1_002
منتشر شده در شماره 1 دوره 13 فصل پاییز در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مختار سهیلی زاد - کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز بهداشت تویسرکان، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
سلمان خزایی - کارشناس ارشد اپیدمیولوژی،مرکز بهداشت تویسرکان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
راضیه السادات میرمعینی - پزشک عمومی،معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران
بهزاد غلامعلییی - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه: دیابت بارداری شایع ترین اختلال متابولیک در دوران بارداری است. شناسایی عوامل خطر ساز دیابت بارداری به شناخت بهتر این اختلالی و تدوین راهکارهای مناسب غربالگری کمک می نماید. پژوهشی حاضر با هدف شناسایی عوامل خطر ابتلا به دیابت بارداری در بین زنان باردار مناطق روستایی استان همدان انجام شد. روشی کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد - شاهدی است. موارد دیابت بارداری در مناطق روستایی استان همدان طی سال 1389استخراج و پس از خارج کردن موارد مهاجرت به خارج از استان، موارد فوت شده و افراد دارای سابقه دیابت، 112 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری شناسایی گردید. پس از انتخاب گروه شاهد و انجام همسان سازیهای لازم بین دو گروه، به پرونده بارداری آنها مراجعه و نسبت به تکمیل چک لیست اقدام شد. دادههای به دست آمده با استفاده از نرم افزار Stata نسخه 11 در سطح خطای کمتر از 5٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: بیشتر موارد در گروه سنی 40-30 سال (57/1٪) قرار داشتند، میانگین سنی آنها 0/5 تا 33/3 سال بود. از نظر رتبه بارداری 375٪ موارد، سومین بارداری را تجربه کرده بودند. نمایه توده بدنی (0/03-P)، سابقه فشار خون بالا قبل از بارداری (0/03 -P) و سابقه بارداری پرخطر (0/003 -P) رابطه معناداری با بروز دیابت بارداری داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهشی حاضر، شاخص توده بدن Body Mass Index بالا، سابقه فشار خون بالا قبل از بارداری و سابقه بارداری پرخطر رابطه معناداری با دیابت بارداری داشتند. به دلیل تفاوت در بررسی برخی از عوامل مرتبط با دیابت بارداری در نقاط مختلف، مطالعات آیندهنگر با حجم نمونه بالا و معیارهای استاندارد در تشخیص دیابت بارداری ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:
ديابت بارداري، عوامل خطرساز، همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600744/