CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی شیوع کم شنوایی یک طرفه در کودکان 3-6 سال مهد های کودک شهر همدان1391

عنوان مقاله: بررسی شیوع کم شنوایی یک طرفه در کودکان 3-6 سال مهد های کودک شهر همدان1391
شناسه (COI) مقاله: JR_PSJ-11-1_007
منتشر شده در شماره 1 دوره 11 فصل پاییز در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

عطاء حیدری - گروه آموزشی شنوایی شناسی،دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
ایوب ولدبیگی - گروه آموزشی شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

خلاصه مقاله:
مقدمه و هدف: کم شنوایی یکطرفه بر مکان یابی صدا، فهم گفتار در شرایط شنیداری نامطلوب، پیشرفت تحصیلی * رفتار و یادگیری فرد کم شنوا اثرات مخربی دارد. با توجه به این موارد تشخیصی و مداخله زودهنگام کم شنوایی یکطرفه در سنین پایین از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کم شنوایی یک طرفه در کودکان 3-6 سالی مهد های کودک شهر همدان در سال 1391 می باشد. - مواد و روشی ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و به روش مقطعی انجام پذیرفته است. در این مطالعه 345 کودک 3 تا 6 سالی(185 دختر و 160 پسر) با استفاده از روشی نمونه گیری تصادفی ساده از بین کودکان مهادهای کودک شهر همدان انتخاب شدند. از آزمون Play Audiometry جهت بررسی آستانه های شنوایی استفاده گردید. یافتهها: یافته های مطالعه نشان داد که از مجموع 690 گوشی مورد مطالعه 30 مورد (4/3 درصد) کم شنوایی یکطرفه شامل 26 مورد (3/8 درصد) کم شنوایی انتقالی، 3 مورد (0/4 درصد) کم شنوایی حسی عصبی و 1 مورد (0/1 درصد) کم شنوایی آمیخته در جامعه مورد پژوهشی وجود دارد. نتایج آزمون های تحلیلی نیز نشان داد که اختلاف معناداری بین دو گوشی، جنسیت و سنین مختلف وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش شیوع کم شنوایی یکطرفه به میزان 4/3 درصد به دست آمد که درصد بالایی از (38 درصد) کم شنوایی انتقالی می باشد و برای هر کودک حداقل یک بار در طول دوران زبان آموزی ممکن است پیش اید. با توجه به شیوع نسبتا بالای کم شنوایی یک طرفه در کودکان 3-6 سالی و اهمیت این دوره سنی برای رشد گفتار و o .زبان و یادگیری، تشخیصی به موقع و مداخله زود هنگام ضروری می باشد

کلمات کلیدی:
كم شنوايي يك طرفه،غربالگري ،كودكان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600686/