CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر بازی مبتنی بر اندروید آموزش هیجان چهره با استفاده از موسیقی بر بازشناسی هیجان چهره در کودکان اتیسم

عنوان مقاله: تاثیر بازی مبتنی بر اندروید آموزش هیجان چهره با استفاده از موسیقی بر بازشناسی هیجان چهره در کودکان اتیسم
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_056
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهسا احدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه تبریز
حمید پورشریفی - دکترای روانشناسی سلامت، عضو هیات علمی دانشگاه

خلاصه مقاله:
زمینه: اختلال طیف اتیسم، اختلال رشدی شدیدی است که در تمام طول زندگی ادامه دارد. فراوانی گزارش شده برای این اختلال به یک درصد جمعیت رسیدهاست. یکی از مشکلات این کودکان نقص در بازشناسی هیجان چهره است که عامل مهمی در برقراری ارتباط است. بنابراین توجه به این بعد حایز اهمیت است. با توجه به ارتباط عمیق کودکان با تکنولوژی در قرن حاضر، از بازیهای کامپیوتری میتوان در جهت رشد فراین دهای شناختی و یا تسریع روند درمان کودکان دارای اختلالات مختلف روانی استفاده کرد. کودکان اتیسم با سیستمهای قانونمند و قابل کنترل همانند رباتها و کامپیوتر ارتباط بیشتری برقرار میکنند. از طرفی درمانهای مبتنی بر موسیقی میتواند روشی موثر در بهبود نشانه های کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم باشد. روش: این مطالعه بصورت نیمهآزمایشی با پیشآزمون و گروهکنترل صورت گرفت. به منظور آموزش هیجان چهره با توجه به ویژگیهای کودکان اتیسم، تصاویر هیجان چهره به همراه با موسیقی متناسب با آن هیجان به صورت بازی پازل در سیستم عامل اندروید روی گروه آزمایش 12 جلسه به صورت هفتهای 3 جلسه اجرا گردید. در هر دو گروه آزمون بازشناسی چهرهی اکمن و فرایسن به صورت پیشآزمون و پسآزمون اجرا و نتایج ثبت گردید. یافتهها با نرم -افزار SPSS نسخه 19 با روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: مطابق با نتایج به دست آمده، بازی مبتنی بر سیستم عامل اندروید آموزش هیجان چهره با استفاده از موسیقی در بازشناسی هیجان چهره در کودکان اتیسم(892/55=F و 000/0= P (از لحاظ آماری در سطح 05/0 به طور معناداری اثربخش بوده است. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای پژوهش به دلیل تناسب بازی طراحی شده با ویژگیها و علایق کودکان اتیسم، میتوان آن را برای آموزش هیجان چهره در این کودکان مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی:
بازي مبتني بر اندرويد ، بازشناسي هيجان چهره، موسيقي، اتيسم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600458/