CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و تبیین نقش قصه درمانی در نرمافزارهای کودکان با نگاهی بر نرمافزار قصه بافی

عنوان مقاله: بررسی و تبیین نقش قصه درمانی در نرمافزارهای کودکان با نگاهی بر نرمافزار قصه بافی
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_043
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران بهمن - دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، مشاور حقوقی شرکت مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و تجارت تفاوت
مهسا نقدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

خلاصه مقاله:
امروزه استفاده علاقه مندانه کودکان از گوشیهای هوشمند موجب گردیده تا متولیان این امر برای نتیجهگیری بهتر در خصوص درمان کودکان ، از دریچه رسانه های نوین به تربیت، فرهنگساز ی و درمان بنگرند. پژوهشها نیز نشان داده است که افسردگی ها و اختلالات کودکی و نوجوانی میتواند احتمال بیماریهای روانی، ناراحتیهای شدید و رفتارهای ناسازگارانه، کودکان را در بزرگسالی افزایش داده و نهایتا منجر به بروز آسی بهای اجتماعی گردند. ترغیب کودک افسرده به شرح دادنقصه خودش به هر طریقی که دوست دارد، بسیار درمانکننده است و همچنین می تواند در تسکین بخشیدن به نشانه هایافسردگی و برخی دیگر از اختلالات موثر واقع شود، حال اگر این شیوه جذاب، کودکانه و از طریق رسانههای نوظهور همچون گو شی های هو شمند صورت پذیرد میتواند تاثیری ب سیار عمیق در کالبد کودک دا شته با شد. در این را ستا در سال 1394 نرمافزاری توسط شرکت مهندسی تفاوت تولید گردید که کودکان با آن اقدام به ساخت قصه و نوعی ساده از پویانمایی مینمایند. ساخت قصه با جهتدهی به داستان ها و با بهکارگیری نوعی از قصه درمانی ، روشی نوین ، تاثیرگذار و ش ناختهشده در سیستم درمانی جهان هست . در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و هدف بررسی و تبیین و ضرورت وجود نرمافزار قصه بافی است که میتواند نقشی موثر در تربیت و درمان اختلالات آنها و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد . این امر با نگاهی ویژه به نرمافزار قصه بافی صورت گرفته و میتواند موجب شتاب دهی به درمان برخی اختلالات در کودکان و پی شگیری اجتماعی از آ سیب های اجتماعی گردد که جنبهای کاربردی در سی ستم درمانی، تربیتی و آموزشی کشور دارد.

کلمات کلیدی:
بازيهاي رايانهاي، آسيبهاي اجتماعي، اختلالات روحي و رواني كودكان، نرم افزار قصه بافي، قصه درماني

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600445/