CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

توسعه نوآوری در مدیریت آب و فاضلاب: گزارش رویداد کارآفرینی همنت آب

عنوان مقاله: توسعه نوآوری در مدیریت آب و فاضلاب: گزارش رویداد کارآفرینی همنت آب
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_185
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی یوسفی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر بحران آب همگام با رشد جمعیت و وقوع تغییرات و نوسانات اقلیمی تشدید شده است که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی وزیستمحیطی آن در مناطق مختلف کشور مشهود میباشد. از طرفی، پیچیدگی و عدم حتمیت شرایط موجود به همراه وجود بهرهبرداران بادیدگاهها و نیازهای متفاوت منجر به آن شده که با مشکلات بدخیم )شرایط مسیلهزا( مواجه باشیم. در این شرایط، تعریف و درک مشخصی ازمشکل واقعی وجود ندارد و مدیریت متمرکز مبتنی بر فرماندهی و کنترل با تاکید بر ابزارهای مهندسی و سیستمهای خطی چندان جوابگو نخواهد بود. به عبارتی، مشکلات حوزه آب و فاضلاب نیازمند پاسخی نوآورانه، سازگار و متناسب با شرایط و بستر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خودمیباشد. در پاسخ به این کمبودها، بومیسازی الگوهای توسعه نوآوری اجتنابناپذیر است. در این نوشتار، رویداد هم نت آب بهعنوان یکی ازمعدود رویدادهای کارآفرینی در صنعت آب و فاضلاب معرفی میشود. هدف این رویداد ارایه، تبیین و تبدیل ایدههای نوآورانه و کاربردی به یک مدل کسب و کار در جهت پاسخ به چالشهای شرکتهای آب و فاضلاب و شهرکهای صنعتی استان اصفهان بود. این رویداد در چهار مرحلهی آموزش، ایدهپردازی حول فرصتها و چالشها، کارتیمی و شکلگیری هستههای کارآفرین برگزار گردید و بر موضوعات تفکیک انشعاباتمشترکین و نصب مخازن ذخیره استراتژیک، بازچرخانی آب خاکستری، بهسازی محلی فاضلاب، تصفیه تکمیلی پساب شهرکهای صنعتی و بازچرخانی آب در واحدهای صنعتی متمرکز بود

کلمات کلیدی:
نوآوري باز، همنت آب، رويداد كارآفريني، مشكلات بدخيم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600402/