CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثرات اقتصادی فرایند نمکزدایی در نقاط مختلف دنیا

عنوان مقاله: بررسی اثرات اقتصادی فرایند نمکزدایی در نقاط مختلف دنیا
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_151
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سینا سلیمی - دانشجوی کارشناسی ارشد،کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
محمدحسین صراف زاده - دانشیار، کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
ندا فخری - دانشجوی کارشناسی ارشد،کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
حسام شجاعی - دانشجوی کارشناسی ارشد،کرسی یونسکو در بازیافت آب، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
امروزه کمبود آب از مهمترین بحرانهای دنیا بشمار میرود. رشد جمعیت، نیاز به امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و نیازهای کشاورزی جوامع بینالمللی را مجاب به جستجو برای منابع جایگزین آب کرده است. با توجه به وجود منابع عظیم آب شور در کره زمین، نمکزدایی آب روشی کارآمد برای غلبه بر این مهم به حساب میآید. فرایندهای نمکزدایی به دودسته کلی فرایندهای گرمایی و فرایندهای غشایی تقسیم میشود. اسمز معکوس به عنوان یک روش غشایی از کارآمدترین روشها است. از سوی دیگر زیربنای روشهای گرمایی تبخیر و تقطیر است که در صورت وجود انرژی گرمایی ارزان قیمت از مزیتهای عملیاتی خوبی برخوردار می باشد.در این مقاله به بررسی اثرات فرایند نمکزدایی از منظر اقتصاد و انرژی در روشهای مختلف و متداول این فرایند پرداخته و نمونهواحدهای نمکزدایی در قارههای مختلف از این حیث مورد بحث قرار میگیرد.

کلمات کلیدی:
نمكزدايي، اثرات اقتصادي و انرژي، بحران آب، نمكزدايي در قارههاي مختلف

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600369/