CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی راهکارهای افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب با کمک روش SWOT مطالعه موردی: آب و فاضلاب مشهد

عنوان مقاله: شناسایی راهکارهای افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب با کمک روش SWOT مطالعه موردی: آب و فاضلاب مشهد
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_091
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد براتی - عضو هیاتعلمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مریم رسول زاده - پژوهشگر جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
مریم مقیمی - پژوهشگر جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
علیرضا آقابابایی - کارشناس شرکت آب و فاضلاب مشهد

خلاصه مقاله:
یکی از مشکلات شرکتهای ارایهدهنده خدمات عمومی زیاندهی اغلب این شرکتها است، معمولا دولتها جبران این زیاندهی را انجام میدهندکه این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد. تحقیق حاضر به دنبال ارایه راهکارهایی جهت افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب مشهد، میباشد. در این راستا از روشSWOT بهره گرفته شده است. بدین منظور به کمک تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان، ابتدا عوامل داخلی و خارجی موثر بر افزایش درآمد، شناساییشده است و سپس به کمک روش مذکور، راهکارهایی در این راستا پیشنهادشده است. نتایج تحقیق در سه دسته شامل راهکارهای افزایش درآمد از نظر فنی، راهکارهای افزایش درآمد از نظر نیروی انسانی و راهکارهای کاهش هزینه دستهبندیشده است

کلمات کلیدی:
درآمد، روش Swot، شركت آب و فاضلاب، مشهد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600310/