CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز

عنوان مقاله: بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_021
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه نگهبان خواجه - دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه - دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در هر منطقه بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز بررسی گردید. برای این کار از روش ناپارامتری مان-کندال استفاده شد. در مطالعه روند تغییرات تراز آب زیرزمینی ازاطلاعات 14 حلقه چاه پیزومتری طی دوره آماری 1393 - 1370 استفاده شد. سطوح معنیداری 1 ، 5 و 10 درصد در آزمون روند مورد استفاده قرار گرفتند.از روش تخمینگر سن جهت ارزیابی شیب خط روند استفاده شد. همگنی روندها نیز با استفاده از روش وان بل- هوگس مورد بررسی قرار گرفت. نتایجحاکی از این است که تراز آب زیرزمینی دشت تبریز در اکثر چاههای مورد بررسی روند نزولی معنیداری داشت. کمترین شیب خط روند تراز آب زیرزمینی در ایستگاه سعیدآباد در ماه مرداد برابر 45 / 1 - متر در سال بدست آمد. ماههای فروردین، اردیبهشت و بهمن در مقایسه با سایر ماهها روند نزولی بیشتری از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی:
تخمينگر سن، تراز آب زيرزميني، دشت تبريز، روند،، مان-كندال

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600240/