CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مقدار دیاکسیدکربن محل دفن پسماند شهر اردبیل

عنوان مقاله: بررسی مقدار دیاکسیدکربن محل دفن پسماند شهر اردبیل
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_065
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسیم زین العابدینی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران 
ابراهیم فتایی - دانشیار گروه محیطزیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
بابک خادم آزاد - گروه جغرافیای سیاسی واحد رشت، بخشدار مرکزی شهرستان املش، گیلان، ایران 

خلاصه مقاله:
در ایران سالانه 18 میلیون تن پسماند تولید میشود. تنها 5 درصد از آن بازیافت میشود و باقیمانده به محلهای دفن میرود. گازهای تولیدی محلهای دفن، قادرند بصورت موقتی با سایر منابع انرژی جایگزین شوند. این تحقیق برای تعیین میزان بیوگاز دیاکسیدکربن قابل دستیابی از دفنگاه زباله شهر اردبیل پرداخته است. به منظور تخمین این مقدار ابتدا با استفاده از نتایج آنالیز فیزیکی – شیمیایی زباله و مشخصات محل دفن و با استفاده از نرم افزار لندجیم دیاکسیدکربن قابل استحصال محاسبه شده است. دادههای مورد استفاده امل نتایج آنالیز پسماند شهری، مقدار رطوبت موجود در زباله، عمق محل دفن پسماند، مقدار اسیدیته زباله، سال بهرهبرداری از محل دفن پسماند، جمعیت ، مقدار زباله های دفن شده در هر سال که به نرمافزار لندجیم وارد میگردد. با استفاده از برنامه لندجیم با محاسبه نرخ تولید متان بر حسب معکوس سال با مقدار 05/0 و توان تولید متان از واحد جرم زباله برحسب متر مکعب برتن پسماند برابر با 170 ،میزان گازهای مختلف بصورت سالانه بدست آمد. مقدار پسماند تولیدی طی سالهای 1380 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این مطالعه نشان داد که پتانسیل تولید گاز دیاکسیدکربن از زبالههای شهر اردبیل، 320تن زباله در سال 1394 از این محل به مقدار 9.301 مگاگرم در سال رسیده و سپس بطور ناگهانی کاهش یافته و سپس با روند بسیار کمی بصورت صعودی ادامه یافته است و در نهایت به مقدار 1.808 مگاگرم در سال رسیده است .

کلمات کلیدی:
انرژي، لندفيل، دياكسيدكربن، اردبيل، LandGem

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600182/