CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بهبود ویژگیهای رویشی نشاء گل لیزیانتوس ( Eustoma grandiflorum ) با کاربرد قارچ مایکوریزا ( Glomus intraradices)

عنوان مقاله: بهبود ویژگیهای رویشی نشاء گل لیزیانتوس ( Eustoma grandiflorum ) با کاربرد قارچ مایکوریزا ( Glomus intraradices)
شناسه (COI) مقاله: AETCONF03_035
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایمان فرخ وند - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
سعید ریزی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رحیم برزگر - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

خلاصه مقاله:
کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای آلی و بیولوژیک با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهادههای شیمیایی،یک راه حل مطلوب به شمار میآید. این آزمایش به منظور بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا (intraradicesGlomus (بر شاخصهای رشد و کیفیت نشاء لیزیانتوس (grandiflorum Eustoma (گلدانی در سال 1394 درمجموعه گلخانههای تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا0 تصادفی با سه سطح قارچ (صفر، 7 و 14 درصد حجمی) با پنج تکرار انجام شد. در پایان مرحلهی نشایی، پارامترهای وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، طول برگ و تعداد برگ اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که استفاده از قارچ میکوریزا بر وزن تر و خشک اندام هوایی، طول برگ، وزن تر و خشک ریشه اثر مثبت و معنیداری نسبت به تیمار شاهد داشت. تیمار 14درصد حجمی میکوریزا در بستر کشت بیشترین تاثیر مثبت را بر صفات اندازهگیری شده داشت و موجب افزایش وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ، طول برگ، وزن تر ریشه و وزن خشک ریشه نسبت به شاهد شد.

کلمات کلیدی:
اندام هوايي، ريشه، طول برگ، همزيستي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/600153/