اثربخشی استقرارنظام جامع حسابداری مدیریت درشرکت گازمازندران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAESREAI01_417

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق اثربخشی استقرارنظام جامع حسابداری مدیریت درشرکت گازمازندران می باشد. در ادبیات تحقیق ضمناشاره به حسابداری ، مدیریت حسابداری و مولفه های آن ارایه گردیده است . تحقیق ازنظر هدف کاربردی وازنظر روش توصیفیازنوع پیماشی و جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد. ابزار جمعآوری اطلاعات در روش کتابخانهای عبارت اند از : مقالات،کتاب ها، بانک های اطلاعاتی،اینترنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش میدانی نیز ازپرسشنامه ای حاوی 22 سوال بسته پاسخ استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی دیگر از صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با ضریب 0/87 از طریق روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) مورد تایید شد. جامعه ی آماری متشکل از 70 نفراز کارکنان مالی و مدیران شرکت گاز استان مازندران است. حجم نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان به طور تصادفی ساده تعداد 60 نفر تعیین شد. روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استنباطیاز طریق نرم افزار spss انجام گردید.درروش توصیفی از شاخص های فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و نمودارها استفاده شد واز آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و تی تک نمونه ای استفاده شده است .نتیجه حاصله نشان می دهد به نظر افراد نمونه استقرارنظام جامع حسابداری مدیریت درشرکت گاز مازندران موثر است. در پایان پیشنهادها و توصیه های لازم ارایه گردیده است.

نویسندگان

محمدحسن شکی

عضو هیات علمی (گروه مدیریت) دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر.ایران

کسری کیهاشی

مدیر امور مالی ،شرکت گاز استان مازندران.ایران

محمد اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر.ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • خدامی پور.احمد(392 1)بررسی کاربردابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکتهای تولیدی ...
  • دانایی فرد.حسن(389 1).روش شناسی پژوهش کمی درمدیریت.رویکردی جامع انتشاراتالوانی ...
  • پرویز پیری، محمد ایمانی برندق، اکبر زواری رضائی، حسن حیدری، ...
  • طالبی، رقیه (1389) " ؛ " بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری ...
  • رهنمای رودپشتی، فریدون، (1391)، نظام حسابداری مدیریت، فرایند تولید به ...
  • حسینی، احمد، (392 1)، بررسی کارائی و اثربخشی سیستم حسابداری ...
  • شکی.محمد حسن(1393)، روش شناسی تحقیق، چاپ آوای مبعث ...
  • Ab del-Kader, M _ , and Luther , R.(2008), The ...
  • نمایش کامل مراجع